یکشنبه 8 دی‌ماه سال 1387
حق

       **** 

اصولاً حق بوجود آمده تا خورده شود ...   

****