جمعه 27 دی‌ماه سال 1387
طرح امنیت اجتماعی

**** 

ای قشنگ تر از پریا

تنها تو کوچه نریا ...

حالا خواستی بری هم برو ...

آخه میگن طرح امنیت اجتماعیه !!!

( با تشکر از نیروی محترم انتظامی ... آیکون چشمک !!! )

 

****