جمعه 27 دی‌ماه سال 1387
زنگار

**** 

وجدان زنگار گرفته ی بعضی از آدم هارو با سیم ظرفشویی هم نمیشه تمیز کرد !!!

 

****