پنج‌شنبه 10 بهمن‌ماه سال 1387
غم

**** 

سنگ ترازوی غمت بالاخره با حجم نبودنت برابری کرد .  

****