پنج‌شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1387
بادبادک

**** 

بادبادک یادت را در آسمان فراموشی رها کردم تا در قلب تنهایی گم شود . 

 

****