جمعه 18 بهمن‌ماه سال 1387
!!!

****  

دو حبه عشق  

یک مثقال مرام  

نیم سیر وجدان   

پنج گرم وفاداری  

سه و نیم پیمانه خاطره   

نوک قاشق چایخوری معرفت  

همه رو با هم بذار در ِکوزه ، آبش رو بخور !!! 

 

****