جمعه 2 اسفند‌ماه سال 1387
ارشاد

**** 

ممنون از ارشاد درست و اصولیتون !!! 

برچسب فاحشگی نخورده بودیم که به لطف شما افتخارش نصیبمان گشت . 

 

****