پنج‌شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1387
رفتی ...

**** 

رفتی ... 

به همین سادگی ... 

 

****