جمعه 30 اسفند‌ماه سال 1387
بچه های این دوره و زمونه ...

**** 

پیک شادی کلاس اول دبستان 

  

جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید :   

ماهی به صدف گفت : با من ... میکنی ؟؟؟!!!  

  

و خواهر زاده ی ما اینگونه جمله را تکمیل نمود :  

ماهی به صدف گفت : با من ازدواج میکنی ؟؟؟!!!  

 

****