سه‌شنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1388
بز بز قندی

 ****

بز بز قندی هم دیابتی بود لابد !!!  

تا نباشد چیزکی که مردم چیز ها نمی گویند آقا جان ... 

می گویند ؟؟؟!!! 

 

****