یکشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1388
پرنده

**** 

پرنده ی اسیر در رویای آزادی است و پرنده ی آزاد در رویای سرپناه ...  

 

****