شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1390
تولدت مبارک عزیز ترینم!

****

تولدت مبارک !

چرا پس فراموشت نمیکنم لعنتی؟!

tq ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!

فقط همین ؟!


****