شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1388
بدون شرح ِ بیشتر ...

****  

<< اینجا >> 

.  

.

الا شاه محمود کشور گشای
ز کس گر نترسی بترس از خدای  


 

****